I spotkanie naukowe Oddziału Śląskiego PTOiTr w 2022r.
I spotkanie naukowe Oddziału Śląskiego PTOiTr w 2022r.
02.01.2022
Zaproszenie na I spotkanie naukowe Oddziału w Nowym Roku 2022

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W imieniu całego Zarządu Oddziału Śląskiego PTOiTR składamy serdeczne życzenia na Nowy Rok 2022 zdrowia i wszelkiej pomyślności!


Nowy Rok to nowe wyzwania i plany naukowe naszego Towarzystwa. W związku z tym mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I spotkanie naukowe w tym roku, które odbędzie się dn. 29.01.2022r. o godz.10:00 w formie zdalnej. Temat o tyle ciekawy, że bardzo aktualny i potrzebny w codziennej praktyce w obecnym czasie - "Pandemia COVID-19 – co wiemy, czego możemy się jeszcze spodziewać?"

Link do rejestracji: https://sil.clickmeeting.com/pandemia_covid-19_-_co_wiemy__czego_mo_emy_si__jeszcze_spodziewa__?_ga=2.256802376.2112280675.1640855157-608324061.1584093095

Po kliknięciu na link proszę wpisać: swoje imię + PWZ, a następnie E-mail.


Sylwetki naszych prelegentów przedstawimy wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem: