Sympozjum Oncospine Kraków 8-10.09.2022
Sympozjum Oncospine Kraków 8-10.09.2022
08.09.2022
Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Po wakacyjnej przerwie chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić na międzynarodowe sympozjum w całości poświęcone wielodyscyplinarnemu leczeniu nowotworów kręgosłupa, które odbędzie się w dniach 8-10.09 w Krakowie.

Spotkanie organizowane jest wspólnie przez polskie i czeskie Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, a patronaty naukowe nad sympozjum objęły Polskie i Słowackie Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem poniżej. Szczegółowy program dostępny jest na naszej stronie w zakładce "Do Pobrania"

Link do strony wydarzenia: https://oncospine.eu/


Z wyrazami szacunku

Zarząd O.Śląskiego PTOiTr