Kontakt
30.07.2021

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

Oddział Śląski
       

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba

Piekary Śląskie

ul. Bytomska 62

41-940 Piekary Śląskie

Tel: 32 393 43 23, 32 393 43 21

e-mail: slaski@ptoitr.pl


Wysokość rocznej składki wynosi:

- członkowie nadzwyczajni (lekarze w trakcie specjalizacji) 100,0 PLN,

- członkowie zwyczajni (lekarze posiadający specjalizację) 150,00 PLN.

Składka opłacana jest przez portal PTOiTr.