Spotkanie naukowe Oddziału Śląskiego PTOiTr, jesień 2023
Spotkanie naukowe Oddziału Śląskiego PTOiTr, jesień 2023
14.10.2023
"Wokół kończyny górnej"
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na pierwsze, po przerwie wakacyjnej, spotkanie naukowe Oddziału Śląskiego PTOiTR. Poniżej wszelkie informacje.
Dodatkowo już dziś zapraszamy na Walne Zebranie Oddziału i wybory do nowego Zarządu Oddziału, które odbędą się 16 grudnia 2023 o godz. 10:00 w Piekarach Śląskich. Więcej szczegółów już wkrótce. 

Spotkanie naukowe "Wokół kończyny górnej"
Spotkanie 14.10.23
Miejsce: siedziba SIL Katowice, duża sala wykładowa
Godzina 9:30

Prezentujący: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej 
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. Z.o.o., Ordynator: dr n. med. Bogdan Wójcik

Temat:  Wokół kończyny górnej
  1. O jedną serię za dużo - reinsercja przyczepu dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia. 10 min
  2. Nienaprawialne uszkodzenie stożka rotatorów bez artozy. Co wtedy? Nasze doświadczenia z balonem wprowadzanym do przestrzeni podbarkowej. 10 min
  3. Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego - Artroskopowa naprawa więzadeł kruczo-obojczykowych w okresie ostrym. 10 min
  4. Endoprotezoplastyka barku, jaki typ implantu wybrać? - próba stworzenia algorytmu kwalifikacji do endoprotezoplastyki stawu ramiennego 10 min
  5. Powikłane złamanie końca dalszego kości promieniowej leczone z użyciem płyty „Spanning Plate” - prezentacja przypadku 10min


W imieniu Zarządu Oddziału serdecznie zapraszamy!