Spotkanie naukowe "Wokół barku i łokcia"
Spotkanie naukowe "Wokół barku i łokcia"
05.11.2022
V spotkanie naukowe Oddziału Śląskiego PTOiTr

SPOTKANIE NAUKOWE

Wokół barku i łokcia

Data: 05.11.2022 godz 9:00

Miejsce spotkania: Śląska Izba Lekarska – Katowice, ul. Grażyńskiego 49a

Organizator spotkania: Szpital Świętego Łukasza S. A. Bielsko-Biała


PROGRAM:

1. Wpływ polimorfizmów genów dla podjednostek PDGF i ich receptorów na skuteczność leczenia „łokcia tenisisty” z wykorzystaniem PRP (K.Szyluk, P.Niemiec), 9:00 – 9:10.

2. Niepowikłane ostre zwichnięcia stawu łokciowego (M.Podsiadło), 9:10 – 9:20

3. Masywne uszkodzenia stożka rotatorów - możliwości augmentacji autologicznej (H.Laprus), 9:20 – 9:30

4. Dyskusja 9:30 – 9:40

  • Przerwa 9:40 – 10:00

5. Aktualne trendy leczenia operacyjnego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego (A.Łapaj), 10:00 – 10:10

6. Młody pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawu ramiennego - opcje terapeutyczne (A.Błasiak), 10:10 – 10:20

7. Ewolucja techniki artroskopowego Latarjet (R. Brzóska), 10:20 – 10:30

8. Dyskusja 10:30 – 10:40


Serdecznie zapraszamy!