Walne Zebranie Oddziału Śląskiego PTOiTr
Walne Zebranie Oddziału Śląskiego PTOiTr
09.12.2023
Zebranie naukowe i wyborcze

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Walne Zebranie Oddziału Śląskiego PTOiTr, które odbędzie się już za miesiąc, zachęcamy aby zapoznać się ze szczegółowym programem poniżej:


Termin: 09.12.2023 r. (sobota) godz. 10:00

Miejsce: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,

ul. Bytomska 62, Piekary Śląskie

Sala Wykładowa, Zakład Diagnostyki Obrazowej


Program:


      I.         10:00 - OTWARCIE ZEBRANIA WALNEGO ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO PTOiTr W I-SZYM TERMINIE

    II.         Część naukowa 


Prezentujący: Odcinek A Oddziału I Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich im. J. Daaba

Koordynator Odcinka A: dr n. med. Tomasz Stołtny

Tematy wystąpień:

1.     Usztywnienie pantalarne gwoździem odpiętowym – opis przypadku – postępowanie i powikłania. 7 min
lek. Kamil Dworak

2.     Endoprotezoplastyka biodra powierzchniowa i szyjkowa – aspekt kliniczny. 7 min
lek. Karol Ochocki

3.     Endoprotezoplastyka stawu skokowo- goleniowego z dostępu bocznego. 7 min
lek. Maciej Szczęśniak

4.     Wykorzystanie implantu typu Custom Made w leczeniu operacyjnym ubytków panewki miednicy po endoprotezoplastyce powierzchniowej biodra. 7 min
lek. Jan Pająk

5.     Analiza przyczyn oraz przedstawienie wyników leczenia operacyjnego endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego w materiale własnym Oddziału. 7 min
dr n. med. Tomasz Stołtny

Dyskusja 10 min

  III.         10:45 - Przerwa kawowa

 IV.         11:00 - OTWARCIE ZEBRANIA WALNEGO ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO PTOiTr W II-GIM TERMINIE

   V.         Część sprawozdawczo-wyborcza


1.     Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.

2.     Sprawozdanie ustępującego Prezesa i Sekretarza Oddziału.

3.     Sprawozdanie Skarbnika.

4.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5.     Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.

6.     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

7.     Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8.     Wolne wnioski oraz dyskusja.

9.     Zakończenie spotkania

Szczegółowy program części naukowej dostępny jest w załączniku obok. 


Z wyrazami szacunku,

Zarząd Oddziału Śląskiego PTOiTr